Welkom op de online communicatietoolkit van ChipSoft!


Deze toolkit is tot stand gekomen op basis van ervaringen en heeft als doel om jou te ondersteunen bij de communicatie over het HiX project in de zorginstelling, zowel voor:

• een (Her)implementatie van HiX

• een Zorgportaal implementatie
• een HiX Mobile implementatie

Het HiX project is een veelomvattend traject voor veel medewerkers en werkprocessen. Positieve, duidelijke en frequente communicatie naar alle betrokken partijen helpt om het project tot een succes te maken. Hierbij helpen wij graag. De toolkit biedt enerzijds standaarden die je als zorginstelling op maat kunt toepassen en geeft anderzijds duidelijkheid over de bijdrage van ChipSoft.

Veel succes!

Floor, Stefanie, Kim, Eveline, Daniel, Jolijne, Alexander, Gabriella
Afdeling Marketing & Communicatie


Neem contact op.

(Her)implementatie

Op deze pagina vind je de communicatieondersteuning bij een (her)implementatie. Dit betekent dat de zorginstelling:
- van papier overgaat op HiX

- van een andere leverancier overgaat op HiX

- reeds HiX gebruikt maar overgaat op een nieuwe versie

Format communicatieplan
Dit format communicatieplan dient als een hulpmiddel en biedt handvatten voor het opstellen van een eigen plan. De opzet van dit format is een advies gebaseerd op eerdere ervaringen van communicatiebijdragen bij implementatietrajecten in zorginstellingen.

Tools
Het is raadzaam om de communicatiemomenten gelijktijdig te laten plaatsvinden met onderstaande projectfasering.


Projectfasering

 

Download projectfasering

Hieronder vind je per fase voorbeelden van tools die wij als ChipSoft aanbieden. In het format communicatieplan vind je per tool een uitgebreide omschrijving.

> Kick-off

 

Aankleding ruimte

 

Roll-up banner

Veel succes! 

Algemene FAQ's

 

FAQ - Implementatie HiX

Downloaden

Algemene FAQ's 

 

FAQ - Migratie 6.1 naar 6.2 

Downloaden> Inventarisatiefase


Copywriter Daniel kan helpen bij het schrijven van teksten.

 

> Integratie/testfase

 Traktatie - Petit-fours

 

 > Opleidingsfase

 

Dopper

 

Dopper

Aankleding ruimte

Succeskaartje

 

Roll-up banner voor in de opleidingsruimte(s)

Roll-up banner voor in de opleidingsruimte(s)> Go-live

 


Aankleding ruimte


T-shirts
Klik hier voor de kleurenkaart.

Aankleding ruimte

Drukknop

Feestelijke aankleding

Feestelijke aankleding


Traktatie

 

Traktatie - celebrations

Aankleding ruimte

Digitaal magazine
Klik hier voor een uitgebreide briefing.

Aankleding ruimte

Roll-up banner - livegang


> Nazorg

 

HiX 1 jaar live

Traktatie - HiX 1 jaar live
 

   

Zorgportaal

Op deze pagina vind je de communicatie ondersteuning bij een zorgportaal implementatie. Dit betekent dat de zorginstelling overgaat op het Zorgportaal van ChipSoft.

Format communicatieplan

Dit format communicatieplan is een hulpmiddel en biedt handvatten voor het opstellen van een eigen plan. De opzet van dit format is een advies gebaseerd op eerdere ervaringen van communicatiebijdragen voor de toepassing van Zorgportaal. De inhoudelijke invulling is aan iedere zorginstelling zelf.


Hieronder vind je per fase voorbeelden van tools die wij als ChipSoft aanbieden. In het format communicatieplan vind je per tool een uitgebreide omschrijving.  

 

 

> Interne communicatiedoelgroepen

Zorgverleners, medisch secretaresses/baliemedewerkers, patiënten-/ cliëntenraad

 

Brief Patiënten-/Cliëntenraad

Brief Patiënten-/Cliëntenraad

 Downloaden NL-versie

Downloaden BE-versie

FAQ

FAQ Implementatie Zorgportaal

Downloaden NL-versie

Downloaden BE-versie

Artikel Personeelsblad

 

Artikel personeelsblad

Downloaden NL-versie

Downloaden BE-versie

 

> Externe communicatiedoelgroepen

Huisartsen/samenwerkende zorginstellingen

 

Handleiding Zorgverlenersportaal

 Downloaden

Brief huisartsen

Brief huisartsen

Downloaden NL-versie

Downloaden BE-versie 

 

Patiënten

   

Poster

Poster

Visitekaartje

Visitekaartje

Roll-up Banner

 

Roll-up Banner

Artikel huis-aan-huis blad

Artikel huis-aan-huis blad

 Downloaden NL-versie

Downloaden BE-versie

 

 

HiX Mobile

Dit format communicatieplan is een hulpmiddel en biedt handvatten voor het opstellen van een eigen plan. De opzet van dit format is een advies gebaseerd op eerdere ervaringen van communicatiebijdragen voor de toepassing van HiX Mobile. De inhoudelijke invulling is aan iedere zorginstelling zelf.

 

Hieronder vind je per fase voorbeelden van tools die wij als ChipSoft aanbieden. In het format communicatieplan vind je per tool een uitgebreide omschrijving.

 

> Voorbereidings- en implementatiefase

 

Roll-up banner

'Binnenkort live!'

voor verpleegkundigen 

 

HiX Mobile Specialist - binnenkort live

Roll-up banner

'Binnenkort live!'

voor specialisten 

 

HiX Mobile Specialist - installeren

 

Roll-up banner

'Installeer nu!'

voor specialisten

 

FAQ Mobile

 

HiX Mobile FAQ

Download

 

T-Shirt Mobile

 

T-shirts voor supportteam
Klik hier voor de kleurenkaart

 

Video hix mobile

 

HiX Mobile Specialist: binnenkort verkrijgbaar | Bekijk video

 > Livegangfase

HiX Mobile Verpleegkundige - live

Roll-up banner

'Nu live!'

voor verpleegkundigen

HiX Mobile Specialist - live

Roll-up banner

'Nu live!'

voor specialisten

Tompouce

Traktatie voor HiX Mobile

projectteam

HiX Mobile video

HiX Mobile Specialist:

Installeer nu bij de ICT 

Bekijk video

 

 

 

Inspiratie

Op deze pagina vind je diverse voorbeelden terug van communicatie-uitingen die inspiratie geven en je mogelijk kunnen helpen bij jouw campagnevoering rondom HiX.

 

Video

Hoe gingen andere zorginstellingen je voor? Bekijk op ons YouTube kanaal diverse video's die zijn gerealiseerd rondom HiX livegangen:

HiX livegangen in beeld

 

Digitale magazines

Bij nieuwe HiX implementaties bieden wij een digitaal magazine aan die we op maat maken voor een zorginstelling en waarin wordt teruggeblikt op het project en het go-live moment. Onderstaand delen we een aantal publicaties:

 

6 juni 2019 - Kempenhaege

14 december 2018 – Rijnstate

30 november 2018 – Catharina Ziekenhuis

2 november 2018 – Isala

23 juni 2017 – Erasmus MC  

7 april 2017 - Revalidatie Friesland  

6 november 2016 – Elkerliek 

28 oktober 2016 - Franciscus Gasthuis & Vlietland 

24 juni 2016 – Jeroen Bosch Ziekenhuis  

3 juni 2016 - HagaZiekenhuis   

 

Standaard content

Jouw zorginstelling gaat binnenkort misschien over op standaard content. Maar wat betekent dit nu eigenlijk? Met onderstaande artikelen hopen we je meer inzicht te geven in de meerwaarde van standaard content en wat dit betekent voor de zorgverlener. Handig om ook te gebruiken in je interne communicatie!

 

Artikelen rondom standaard content

Standaard content en de voordelen

Standaard content ontzorgt u

Standaard content geeft EPD meer kracht

 

Ervaringsverhalen vanuit de content gebruikersgroepen

Met content gebruikersgroepen faciliteren we samen met zorgorganisaties een platform, waarop instellingen samen met collega-ziekenhuizen per deelgebied hun ideeën en expertise over standaard content kunnen uitwisselen. Lees hier meer over de content gebruikersgroepen.

 

Klanten die met standaard content werken zeiden hierover:

 

 

 

Logo ChipSoft

 
 
 

 

Download .png (.zip)

Download .eps (vector) (.zip)Logo HiX

 

 

 

Download .png (.zip)

Download .eps (vector) (.zip)

 

Kleuren

 


CMYK: 0 / 53 / 100 / 0
RGB: 245 / 121 / 19
HEX: #F57913


CMYK: 100 / 75 / 20 / 22
RGB: 0 / 73 144
HEX: #004990

 

Banner HiX

 

Banner livegang

  

Download

 

Download


 

Disclaimer

Niets uit de inhoud van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enig vorm of op enige wijze, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ChipSoft. Voor overname van informatie van deze website, dien je contact op te nemen met de redacteur van de afdeling Marketing & Communicatie, via e-mail marcom@chipsoft.nl.
 
 

 

Contact

De toolkit wordt je aangeboden door de afdeling Marketing & Communicatie van ChipSoft. Neem gerust contact op bij vragen: marcom@chipsoft.nl of bel 020 4939 000 en vraag naar:

Floor
Floor Waalkens
Hoofd M&C

Stefanie
Stefanie Beers
Adviseur M&C

Kim
Kim van Duijkeren
Medewerker M&C


Eveline Kramers
Online Content Marketeer

Daniel
Daniel Smit
Copywriter 

Jolijne
Jolijne Boon
Medewerker M&C

Alex
Alexander de Jong
Medewerker M&C


Gabriella Hoek-Kievit
Secretaresse M&C